Wij zorgen dat het gesmeerd loopt.

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt.

Bij beweging zit niemand op wrijving te wachten.

Wrijving is weerstand. En weerstand staat tegenover productiviteit en efficiency. Wie vooruit wil komen zorgt er voor dat de weerstand zo klein mogelijk is. Dat kan op verschillende manieren maar alleen door exact te weten hoe de hazen lopen, hoe processen in elkaar zitten.

Larcom weet alles van mensen en werkprocessen. Daardoor is Larcom in staat om de juiste mensen efficiënt in te zetten. Vooral bij structureel en/of repeterend werk is het juiste smeermiddel tussen de verschillende onderdelen dé manier om de wrijving zo laag mogelijk te houden. Hierdoor gaan processen gemakkelijker. En daar heeft uw organisatie voordeel bij.

Je kunt het vergelijken met een oliekannetje. En natuurlijk iemand die op de juiste momenten een oliespuitje geeft. Want dan loopt het gesmeerd. In steeds meer organisaties zijn deze mensen wegbezuinigd. Bij Larcom niet. Efficiency gaat niet alleen over een goede logistiek, uitgedachte workflow en just-in-time werkproces, maar ook over mensen. Vooral als je werk, mensenwerk is.

Larcom zorgt dat alles gesmeerd loopt omdat we niet alleen oliespuitjes hebben voor werkprocessen, maar vooral ook voor de menselijke factor. Dat is wat mensen nodig hebben, een schouderklopje, begrip en kennis van specifieke omstandigheden waardoor mensen goed blijven functioneren. Larcom is een mens gedragen organisatie. Daarom weten wij wat onze mensen beweegt en zorgen wij dat uw bedrijfsproces gesmeerd loopt.


Cursus Alfabetisering / Laaggeletterdheid

Larcom hecht veel waarde aan opleiding en ontwikkeling van haar medewerkers. Door een actief opleidingsbeleid te voeren wil Larcom de kansen van medewerkers vergroten en de kwaliteiten, kennis en vaardigheden verder ontwikkelen. Sinds een aantal jaar biedt Larcom ook alfabetiseringscursussen aan. Cor Kwakkel was een van de deelnemers, een kort interview met hem. lees meer
We steken graag onze nek uit.

Overname bedrijfsrestaurant biedt kansen voor medewerkers

Martin Lip, eigenaar van Culinair bij u thuis neemt de exploitatie over van ons bedrijfsrestaurant. Martin was op zoek naar een grotere ruimte voor zijn bedrijfsvoering en via via kwam hij in contact met Larcom. Na een aantal gesprekken is het idee ontstaan dat Culinair bij u thuis de bedrijfskantine van Larcom kan overnemen. lees meer