Timing en wehkamp bieden werk aan tientallen mensen met arbeidsbeperking

Larcom verrichtte al inpakwerkzaamheden voor wehkamp, maar door toenemende automatisering zochten beide partijen naar mogelijkheden om ook in de toekomst de samenwerking te kunnen continueren. Marieke Dreschler, manager logistieke ketenprocessen bij wehkamp: “Werkzaamheden in de logistieke keten zijn onderhevig aan constante verandering. Je moet snel kunnen op- en afschalen. Dit vraagt om een flexibiliteit die een sociale werkvoorziening in haar eentje niet kan bieden. We zochten naar manieren om de medewerkers van Larcom binnenboord te houden. Door de tussenkomst van Timing is dit nu gelukt. Daar zijn we blij mee.”

Eén overkoepelende regie
De 40 medewerkers met een arbeidsbeperking blijven in dienst van Larcom, maar zijn gedetacheerd bij Timing. Onder regie van het uitzendbureau verrichten ze handmatig in- en ompakwerkzaamheden. Dit gebeurt zonder tussenkomst van computers aan één grote tafel. Het digitaliseren en voorraad geschikt maken is de stap daarna. Dit wordt door flexkrachten van Timing gedaan. Omdat alles onder één en dezelfde regie plaatsvindt, kunnen de medewerkers aan de inpaktafel het tempo bijhouden.

Begeleiding door coaches
Hoewel Timing een uitzendbureau is, is er bewust voor gekozen de medewerkers van Larcom niet als flexkrachten te laten werken maar te detacheren vanuit Larcom om onrust te voorkomen. Om deze reden is er ook gekozen voor een opbouw in fasen en voor begeleiding door coaches van Larcom. Die nauwe samenwerking en afstemming is volgens wehkamp, Timing en Larcom noodzakelijk om van participatieprojecten een succes te maken. “Wij hebben moeten leren om niet vast te houden aan onze eigen normen en waarden in het arbeidsproces”, zegt commercieel directeur Paul Haarhuis van Timing. “In het begin hebben we heel even gedacht dat we de tussenkomst van Larcom niet nodig hadden, maar juist mede dankzij de inzet van hun jobscoaches is de integratie vloeiend verlopen.”

Repeterende werkzaamheden
Volgens Haarhuis neemt de slaagkans van participatietrajecten toe wanneer bedrijven vooraf goed in kaart brengen welke werkzaamheden een repeterend en gestructureerd karakter hebben. “Wij hebben geleerd dat het beste resultaat wordt behaald door zulke werkzaamheden uit het doorlopende productieproces te halen en gescheiden te laten plaatsvinden.” Volgens de Participatiewet moeten er in 2026 125.000 mensen met een arbeidsbeperking in bedrijven en bij de overheid aan het werk zijn. De overheid dreigt met een verplicht quotum en boetes wanneer dit aantal niet wordt gehaald.

Kijk hier voor een impressie van de feestelijke heropening

https://vimeo.com/175827388/ff7205d9ff

Cursus Alfabetisering / Laaggeletterdheid

Larcom hecht veel waarde aan opleiding en ontwikkeling van haar medewerkers. Door een actief opleidingsbeleid te voeren wil Larcom de kansen van medewerkers vergroten en de kwaliteiten, kennis en vaardigheden verder ontwikkelen. Sinds een aantal jaar biedt Larcom ook alfabetiseringscursussen aan. Cor Kwakkel was een van de deelnemers, een kort interview met hem. lees meer
Wij zorgen dat het gesmeerd loopt.

Larcom al decenium in zwarte cijfers

Larcom heeft voor het tiende jaar op rij het boekjaar afgesloten met zwarte cijfers. De ingezette koerswijziging, waar TracÚ BV een belangrijke onderdeel van is, krijgt steeds meer vorm en geeft vertrouwen voor de toekomst. lees meer