Koerswijziging Larcom werpt vruchten af

In 2015 is vooral veel aandacht geweest voor de bedrijfsmatige sturing en het omvormen van bestaande structuren. Het oprichten van een nieuwe bv genaamd Tracé is een belangrijke pijler. Vanuit Tracé worden diensten aangeboden die ondersteuning bieden bij de uitvoering van de participatiewet. Alle kennis en kunde ten aanzien van de doelgroep biedt Tracé  als dienstenpakket aan. Hierbij valt te denken aan de uitvoering van beschut werk maar ook administratieve diensten zoals salaris- en personeelsadministratie, maar ook advies en ondersteuning bij HRM en Arbo taken. In 2015 gaven wij hieraan uitvoering voor diverse gemeenten.

Samen met de gemeente Ommen en Hardenberg is besloten om de operationele aansturing van ongeveer 150 Sw-medewerkers van Larcom Groentechniek over te nemen en deze medewerkers te gaan integreren in de gemeentelijke dienst. Larcom heeft dit proces waar mogelijk ondersteund. Feitelijke afronding van dit proces vindt pas in 2016 plaats. Larcom zal voor de medewerkers die over gaan naar de BOH, tot 2019 een aantal personele taken uit blijven voeren. Het gaat hier o.a. om de salarisadministratie, de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en de ziekteverzuimbegeleiding. De operationele aansturing zal volledig bij de BOH komen te liggen.

Larcom voert samen met de gemeenten Hardenberg en Ommen middels het ATC Dienstenbedrijf de werkgeversbenadering uit. Voordeel van deze samenwerking moet een efficiëntere en effectievere werkwijze leveren waarbij de werkgever centraal staat. De resultaten zijn positief te noemen. In 2016 zal samen met beide gemeenten gezocht worden naar een definitieve structuur.

Gezien het resultaat van afgelopen jaar en de reacties vanuit de markt hebben wij er vertrouwen in dat de ingezette koerswijziging haar vruchten verder zal afwerpen.

Klik hier voor ons jaarverslag

 

Cursus Alfabetisering / Laaggeletterdheid

Larcom hecht veel waarde aan opleiding en ontwikkeling van haar medewerkers. Door een actief opleidingsbeleid te voeren wil Larcom de kansen van medewerkers vergroten en de kwaliteiten, kennis en vaardigheden verder ontwikkelen. Sinds een aantal jaar biedt Larcom ook alfabetiseringscursussen aan. Cor Kwakkel was een van de deelnemers, een kort interview met hem. lees meer
Wij zorgen dat het gesmeerd loopt.

Timing en wehkamp bieden werk aan tientallen mensen met arbeidsbeperking

Samenwerkingsproject met sociale werkvoorziening Larcom boekt succes. Timing uitzendteam, wehkamp en Larcom slaan de handen ineen om bijna 40 mensen met een lichte tot relatief zware arbeidsbeperking gefaseerd aan het werk te helpen en te houden. Onder regie van Timing verrichten ze voorbereidende werkzaamheden voor het distributiecentrum van wehkamp in Zwolle.De drie betrokken organisaties werken nauw samen. lees meer