Larcom heeft nieuwe directeur

Per 15 mei is de heer Rob Houthooft de nieuwe algemeen directeur van Larcom.

Brede ervaring
De heer Houthooft (49 jaar) is bekend met de SW en heeft o.a. als algemeen directeur bij Impact (sw bedrijf Kampen-Dronten) gewerkt. In zijn gehele loopbaan heeft hij ervaring opgedaan binnen de re-integratiesector op het snijvlak publiek en privaat.

Met het aantrekken van de heer Houthooft heeft de Raad van Commissarissen het volste vertrouwen dat de ingezette koers van Larcom succesvol kan worden uitgebouwd. 

We leggen de lat het liefst iets hoger!

Meer produceren met minder mensen. Een visie die inmiddels zijn grenzen aan het bereiken is. Hoe ver moet je gaan voor nog meer efficiency? India, China.... wij denken Ommen. . lees meer
Wij zorgen dat het gesmeerd loopt.

Het nieuwe werken is samenwerken

Met ruim 1000 enthousiaste medewerkers zijn wij op verschillende terreinen actief, zo ook voor Eurobottle in Dronten. lees meer