Larcom al decenium in zwarte cijfers

In 2016 is er vooral veel aandacht geweest voor de bedrijfsmatige sturing en het omvormen van bestaande bedrijfsstructuren. Dit zal ook in 2017 nog de nodige aandacht vragen. Tracé BV is een belangrijke pijler in de strategie als antwoord op de wijzigingen die de participatiewet met zich meebrengt. Vanuit Tracé worden diensten aangeboden die gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van hun arbeidsmarktbeleid, met name voor de doelgroep mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Alle kennis en kunde ten aanzien van de doelgroep biedt Tracé als dienstenpakket aan. Hierbij valt te denken aan de uitvoering van (nieuw) beschut werk maar ook administratieve diensten zoals salaris- en personeelsadministratie, advies en ondersteuning bij HRM- en Arbotaken en het aanbieden van re-integratie en activeringstrajecten. 

De afgelopen jaren gaf Larcom hieraan uitvoering voor de gemeenten Hardenberg, Ommen, Oldenzaal, Losser, Raalte en Dalfsen. We zijn in gesprek met meerdere gemeenten die interesse tonen en verwachten in 2017 ons klantenbestand verder uit te breiden.     

Samen met de gemeente Ommen en Hardenberg is besloten om de operationele aansturing van ongeveer 150 Sw-medewerkers van Larcom Groentechniek over te nemen en deze medewerkers te gaan integreren in de gemeentelijke dienst. Larcom heeft dit proces waar mogelijk ondersteund. Larcom zal voor de medewerkers die over gaan naar de BOH (Bestuursdienst Ommen Hardenberg) de personele taken uit blijven voeren. Het gaat hier o.a. om de salarisadministratie, de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en ziekteverzuimbegeleiding. De operationele aansturing ligt volledig bij de BOH.

Larcom denkt met de ingeslagen koers de continuïteit te kunnen waarborgen om zo haar missie te kunnen blijven uitvoeren. Het gaat tenslotte om de mensen.    

We leggen de lat het liefst iets hoger!

Meer produceren met minder mensen. Een visie die inmiddels zijn grenzen aan het bereiken is. Hoe ver moet je gaan voor nog meer efficiency? India, China.... wij denken Ommen. . lees meer
Cursus Alfabetisering / Laaggeletterdheid

Larcom al decenium in zwarte cijfers

Larcom heeft voor het tiende jaar op rij het boekjaar afgesloten met zwarte cijfers. De ingezette koerswijziging, waar TracÚ BV een belangrijke onderdeel van is, krijgt steeds meer vorm en geeft vertrouwen voor de toekomst. lees meer