0529 40 80 80

01 - 12 - 2018

Drie statushouders vinden betaalde baan via traject Larcom

Succesvolle samenwerking met de gemeente Oldenzaal

Drie deelnemers aan het statushouderstraject ‘Werktalent in beeld’ hebben een betaalde baan gevonden en voor één deelnemer is een opleidingstraject Monteur Elektrotechnische systemen niveau 2 gestart. Een resultaat waar wij trots op zijn!

Het project ‘Statushouders; werktalent in beeld’ is een gezamenlijk project van Larcom en de gemeente Oldenzaal. Het project wordt financieel ondersteund door de Provincie Overijssel vanuit het project ‘1000 Kansen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt’.

Met het project ‘Statushouders; werk-talent in beeld’ wil de gemeente Oldenzaal de instroom van statushouders op de arbeidsmarkt vergroten. Hiervoor is een werk-talentschool ingericht. De school combineert leren met werken. Werk-talent wordt methodisch in beeld gebracht en er is veel aandacht voor taalontwikkeling. Daarnaast kunnen de werk-talenten praktijkervaring opdoen door middel van in- en externe stageplaatsen. Op deze wijze wordt naar een duurzame aansluiting op en uitstroom naar de arbeidsmarkt gestreefd.

Meer lezen

13 - 06 - 2024

Vijf leerlingen Pro Hardenberg, school voor praktijkonderwijs, stromen door naar Larcom

Lees artikel

29 - 02 - 2024

Energie Klusteam Ommen helpt inwoners met kleine energiebesparende maatregelen

Lees artikel