0529 40 80 80

Historie

De geschiedenis van Larcom beslaat al meer dan zestig jaar. Maar de basis en de kern van alles wat Larcom doet, is altijd hetzelfde gebleven: we zetten werk in als middel om mensen te ontwikkelen, hun eigenwaarde te versterken en daarmee hun waarde voor bedrijven en de maatschappij te vergroten.

divider
hero streepje hero streepje hero streepje hero streepje

1954

Oprichting Stichting centrale werkplaats

Officiële oprichting van de werkplaats, toen nog “Stichting Centrale Werkplaats” te Ommen. Het was niet meer dan een kleine houten barak.

1968

Kruzeborg

De werkplaats Kruzeborg in Hardenberg wordt in gebruik genomen.

1969

Samenwerking gemeenten

De gemeentebesturen van Avereest, Dalfsen, Den Ham, Gramsbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Nieuwleussen, Ommen en Raalte gaan samenwerken in het werkvoorzieningsschap “Het Laar”.

1991

Verhuizing

Verhuizing naar de Vermeerstraat in Ommen.

1999

Stichting Larcom officieel van start

De zelfstandige stichting Larcom gaat officieel van start. De eerste Larcom-cao voor niet sw-personeel wordt overeengekomen en de nieuwe ondernemingsraad van Larcom wordt gekozen. April is ook de eerste maand met een positief bedrijfsresultaat voor het verzelfstandigde Larcom, een unicum.

2001

Faillissement Union

Na het faillissement van fietsenfabrikant Union neemt Larcom de activiteiten over. Larcom gaat zelf fietsen produceren en op de markt brengen. Hiervoor wordt een nieuwe BV opgericht: Larcom Life Cycles International (LLCI). Met deze overname is werkgelegenheid voor ongeveer 75 Union-medewerkers behouden.

2005

Focus op Detachering

Een turbulent jaar voor Larcom, met negatieve publiciteit in de kranten als gevolg. Er wordt een interim directeur aangesteld en de strategie wordt gewijzigd. De focus komt te liggen op Detachering. Daarmee sluit Larcom aan op het rijksbeleid dat er op gericht is om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers te plaatsen.

2014

60-jarig bestaan

Larcom viert haar 60-jarig bestaan en weet al zeven jaar op rij een positief financieel resultaat te schrijven. De bedrijfsvoering wordt verder aangepast om aan te sluiten bij de nieuwe wetgeving per 2015 (Participatiewet).

2015

Participatiewet van kracht

De Participatiewet is van kracht en daarmee is de wet sociale werkvoorziening komen te vervallen. Larcom biedt haar kennis en kunde, ten aanzien van de doelgroep, aan bij gemeenten. In de tweede helft van 2014 kwam de kans voorbij om in te schrijven op een aanbesteding van de Gemeenten Losser en Oldenzaal voor de uitvoering van Beschut Binnen. De opdracht wordt aan Larcom gegund. Dit houdt in dat Larcom per 1 januari 2015 de uitvoering van het beschut werk voor de gemeenten Oldenzaal en Losser uitvoert op een locatie in Oldenzaal. Daarnaast voert Larcom ook taken op het gebied van HRM uit voor de gehele doelgroep van deze gemeenten.

2017

Rob Houthooft nieuwe directeur

Rob Houthooft treedt aan als nieuwe directeur van Larcom. Aan de strategie wordt nog een belangrijke pijler toegevoegd, Larcom gaat zich omvormen naar een werkleerbedrijf. Larcom is een bedrijf dat als doel heeft om mensen van A naar B te bewegen. De A staat voor Afstand en de B voor Bijdrage.

2019

Herpositionering

De nieuwe strategie van Larcom wordt samengevat met 'meer waarde door werk'. De activiteiten van zusterbedrijven Tracé en ATC worden ondergebracht onder de Larcom-paraplu. Als één sterk, vernieuwd merk treedt Larcom met een eenduidig, vernieuwd gezicht naar buiten.