Een nieuwe uitstraling voor een vertrouwde naam.

Maak kennis met Larcom.

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de wet- en regelgeving rondom werk. De nieuwe Participatiewet had verstrekkende gevolgen voor bedrijven, overheden en werkzoekenden. Daarmee veranderde ook de rol van Larcom. Meer dan voorheen zijn we overheden gaan ondersteunen bij het uitvoeren van de nieuwe wet.

Ondanks deze veranderingen blijft werk de kern van alles wat we doen. Larcom ondersteunt overheden bij het invullen van de participatiewet, helpt bedrijven aan capaciteit en biedt duurzaam perspectief voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Dat doen we omdat we geloven in de waarde van werk. De eigenwaarde voor een individu, de productieve waarde voor bedrijven én maatschappelijke waarde voor een inclusieve samenleving.

Verhalen

De waarde van werk in de praktijk

Dat is dan ook de kern van onze herpositionering: meer waarde door werk. Met dat uitgangspunt ontwikkelden we een nieuwe, heldere uitstraling. Een identiteit die past bij Larcom als toonaangevend werkleerbedrijf binnen het sociaal-maatschappelijke domein.

De herpositionering betekent dat de namen Tracé en ATC komen te vervallen. Met Larcom als vernieuwd en vertrouwd merk brengen we al onze diensten samen onder één paraplu.