0529 40 80 80

Participatiewet

Mensen van waarde laten zijn door ze naar werk te begeleiden. Dat is het doel van de Participatiewet. Larcom helpt overheden en instanties om die doelstelling in de praktijk te brengen.

Larcom ondersteunt gemeenten bij het uitvoeren van de Participatiewet. In de vorm van het creƫren en begeleiden van beschut werk, maar ook alle administratieve zaken rondom verloning, HR en financiƫle administratie. En dankzij ons unieke bedrijfsmodel kan iedere gemeente Larcom inschakelen.

Meer weten?

Samen vorm geven aan visie

Iedere gemeente moet een visie op de Participatiewet ontwikkelen. Dat begint met het in kaart brengen van de doelgroep, het contracteren van uitvoerende partners en het beheren en monitoren van de werkzaamheden. Dat vraagt naast een goede administratieve ondersteuning ook kennis van de verschillende regelingen binnen de Participatiewet, die allemaal hun specifieke omstandigheden kennen.

Larcom heeft dat brede beeld op al die regelingen, weet wat er moet gebeuren en heeft ervaring met het administreren van al die verschillende omstandigheden voor meer dan 1.650 participanten. Kennis en capaciteit genoeg dus, maar ook visieontwikkeling, advisering en het samenstellen van de jaarrekening behoren tot de vaardigheden van Larcom.

Larcom biedt vanuit ervaring en expertise ondersteuning bij:

  • HRM-ondersteuning
  • Personeelsadministratie
  • Salarisadministratie
  • Begeleiding en registratie periodieke herindicatie
  • Organiseren van beschut werk
  • Advies en ondersteuning bij functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • Coaching en advisering bij individuele loopbaanvraagstukken

Daarnaast beschikt Larcom over een uitgebreide eigen infrastructuur voor beschut werk inclusief begeleiding en ondersteuning.