0529 40 80 80

Meer waarde
door werk

Bij Larcom geloven we in de waarde van werk. De eigenwaarde voor een individu, de productieve waarde voor bedrijven én de maatschappelijke waarde voor een inclusieve samenleving.

divider

Larcom ondersteunt overheden bij het invullen van de participatiewet, helpt bedrijven aan capaciteit en biedt duurzaam perspectief voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Over Larcom

Advies en uitvoering participatiewet

Larcom ondersteunt overheden bij het invullen van de participatiewet,

Advies en uitvoering participatiewet

Advies en uitvoering participatiewet biedt een duurzaam perspectief voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Advies en uitvoering participatiewet

Advies en uitvoering participatiewet en helpt bedrijven aan capaciteit

Larcom is een toonaangevend werkleerbedrijf, met een uitgebreide infrastructuur en een ervaren team van betrokken professionals. Als verbindende schakel tussen doelgroep, overheid en bedrijfsleven brengt Larcom mensen van afstand naar bijdrage.

Zo zijn we samen van waarde.

Kerncijfers en jaarverslagen

1.100

mensen gaan dagelijks via Larcom aan het werk

1.925

verloningen per maand

163

personen zijn het afgelopen jaar gedetacheerd bij reguliere werkgevers

276

personen kregen het afgelopen jaar via Werkstap een persoonlijk ontwikkelplan

37

personen hebben we het afgelopen jaar een nieuw beschutte werkplek kunnen aanbieden

9

Onze Werkfittrajecten voor het UWV worden door onze klanten gewaardeerd met een 9

8+

Onze jobcoachtrajecten voor het UWV worden gewaardeerd door onze klanten met een 8+

8-

UWV klanten beoordelen onze dienstverlening voor een praktijkassesment met een 8-

Bekijk onze cijfers in jaarverslagen

Doelstelling

Larcom wil activiteiten blijven verrichten die direct of indirect bijdragen aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De Stichting Larcom heeft als doel het uitvoeren van de Participatiewet en het zijn van een leer-/werkbedrijf op het gebied van additionele arbeid in de ruimste zijn van het woord.

De Stichting vervult haar taak door werk te organiseren voor mensen die zijn aangewezen op aangepaste arbeid, waarbij gestreefd wordt naar behoud, herstel en bevordering van arbeidsgeschiktheid voor het reguliere arbeidsproces.

Beleidsvisie van het bestuur

De behoeftes van de stakeholders worden als uitgangspunt genomen. Onder de stakeholders worden verstaan:

  • De doelgroep waarvoor wij werken
  • De gemeenten waarvoor wij de directe uitvoering doen
  • De private en publieke relaties waar wij diensten aan verlenen
  • Staf- en kaderpersoneel in dienst van Larcom.

 

Formulier-publicatieplicht-ANBI-Larcom.pdf