0529 40 80 80

Privacyverklaring Larcom

1 september 2019

Uw privacy is voor Larcom van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze alleen gebruiken wanneer strikt noodzakelijk en ze niet langer bewaren dan nodig en/of wettelijk verplicht. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met informatie die we via de website larcom.nl verzamelen.

Als u vragen heeft of wilt weten welke gegevens we verkrijgen als u deze site bezoekt, neem dan gerust contact op met het hoofdkantoor van Larcom.

Afhandelen contactformulier

Wanneer u op de website een contactformulier invult, verkrijgen wij daardoor uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om er voor te zorgen dat onze reactie (digitaal) bij u wordt afgeleverd.

Hiervoor verzamelen wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat uw contactaanvraag is afgerond.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen hierbij verschillende persoonsgegevens met elkaar combineren om een beter inzicht te krijgen. Wij bewaren deze informatie voor één jaar. Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Larcom verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Larcom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine (tekst)bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Op onze cookiepagina lees je meer over welke cookies we gebruiken.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U heeft de volgende rechten:

    uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

    inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

    het laten corrigeren van fouten

    het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

    intrekken van toestemming

    bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.