0529 40 80 80

Larcom voor scholen

Larcom biedt stages en werkleerplaatsen voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs (pro).

Bij Larcom kunnen leerlingen, in een bedrijfsmatige omgeving, vaardigheden opdoen die ze later nodig hebben op de arbeidsmarkt. Dit kan net dat extra steuntje in de rug zijn bij het vinden en behouden van een betaalde baan. De school kan deze leerwerkplekken regelen bij Larcom. Wij regelen het werk, de werkplek en begeleiding op de werkvloer. Juist wanneer het voor een leerling moeilijk is om een plek in het reguliere bedrijfsleven te vinden, biedt dit scholen de kans om de leerlijn in stand te houden.

Bedrijfsschool

Onderwijsinstellingen kunnen desgewenst een samenwerkingsverband aangaan met Larcom. Door op deze manier krachten te bundelen ontstaat er voor de leerlingen een uitdagend lesprogramma dat aansluit bij de theorie.

Binnen onze vestigingen kunnen leerlingen theoretische kennis in de praktijk oefenen. Bijkomend voordeel is dat daarnaast ook werknemersvaardigheden worden geleerd. Leerlingen krijgen les van hun eigen docent op de vestiging van Larcom. Deze vorm van leren is een extra opstap naar een betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt.