0529 40 80 80

24 - 09 - 2019

Werk is en blijft de basis van het nieuwe Larcom

Meer waarde door werk.

Met die nieuwe propositie als leidraad presenteert Larcom een vernieuwde huisstijl en website. Ook achter de schermen is er veel veranderd, maar één ding blijft hetzelfde: bij Larcom draait het om werk.

De nieuwe uitstraling is het gevolg van een ontwikkeling die al enige jaren gaande was. Nieuwe wetten en regels dwongen Larcom om mee te bewegen. Directeur Rob Houthooft: “Vooral de Participatiewet vroeg om een verschuiving van de traditionele sociale werkvoorziening naar werkleerbedrijf. Maar onze basis, de kern van wat we doen, blijft precies hetzelfde: we zetten werk in als middel om mensen te ontwikkelen, hun eigenwaarde te versterken en daarmee ook hun waarde voor bedrijven en de maatschappij te vergroten. Het werd voor ons tijd om dat meer en beter te gaan uitdragen.”

Larcom ondersteunt overheden bij het invullen van de Participatiewet, helpt bedrijven aan capaciteit en biedt duurzaam perspectief voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Rob Houthooft: “Dat is voor ons de waarde van werk. De eigenwaarde voor een individu, de productieve waarde voor bedrijven en maatschappelijke waarde voor een inclusieve samenleving.” Om een indruk te geven wat dat in de dagelijkse praktijk betekent, komen medewerkers en doelgroepen van Larcom aan het woord in vijf verhalen, die te lezen zijn op de website www.larcom.nl.

De naam Larcom blijft een vaste waarde, vertelt Houthooft: “Veel SW-bedrijven hebben onder invloed van alle veranderingen het roer volledig omgegooid en zijn onder een nieuwe naam en in andere samenstellingen verder gegaan. Larcom kiest er bewust voor de bestaande basis te behouden en verder aan te scherpen. De herpositionering betekent dat de namen Tracé en ATC komen te vervallen. Met Larcom als vernieuwd en vertrouwd merk brengen we al onze diensten samen onder één paraplu.”

Meer lezen

29 - 02 - 2024

Energie Klusteam Ommen helpt inwoners met kleine energiebesparende maatregelen

Lees artikel

14 - 11 - 2023

Effectief samenwerken begint met het zoeken naar verbinding

Lees artikel