0529 40 80 80

Een samenwerking in de volle breedte

LARCOM EN WAVIN: AL MEER DAN VEERTIG JAAR PARTNERS

divider

Twee bedrijven die al bijna veertig jaar samenwerken, dat is met recht bijzonder te noemen. Wavin in Hardenberg brengt al sinds eind jaren ’70 diverse werkzaamheden onder bij de overburen van Larcom. Aan tafel met twee mensen die een groot deel van die periode meemaakten: Henri Klement, unitleider Special Products van Wavin, en Ben Snippe, vestigingsmanager van Larcom Hardenberg. “Ik noem ons wel eens gekscherend ‘gebouw L’ van Wavin.”

Ben Snippe en Henri Klement wandelend door het magazijn van Wavin

Foto: Henri Klement (links) en Ben Snippe (rechts)

Ben: “We werken veel voor de afdeling Special Products: spuitgieten en assembleren van kleine series. Verder ondersteunen we bij de logistiek, van pallets ompakken tot beursgadgets inpakken. Daarnaast denken en helpen we mee bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Er loopt hier geregeld een productontwikkelaar naar binnen: ik heb dit bedacht, past dat? Omdat we al zo lang samenwerken en Wavin door en door kennen, kunnen we daarin meedenken.”

Henri: “Dat is wat mij betreft ook de grootste meerwaarde van Larcom. Dat meedenken is van onschatbare waarde.”

Ben geeft een voorbeeld: “Wavin maakt putdeksels voor waterafvoer en in dat deksel zit een speciale vuilscheider. Omdat die vaak dichtslibt, bedacht een ontwikkelaar bij Wavin een nieuwe variant, met gaatjes. Van zo’n nieuw product wordt dan eerst een proefserie gemaakt. Zo’n kleine serie is nog niet aantrekkelijk om geautomatiseerd te produceren, dat brengen ze dan bij Larcom onder.”

Mederwerker aan het werk bij Wavin

Medewerkers aan het werk bij Wavin Hardenberg

Daarnaast zorgt Larcom voor een extra kwaliteitscontrole, vertelt Ben: “Ondanks dat dat niet onze primaire opdracht is. Elk product gaat hier door handen, wordt door mensen bekeken. Dus die kwaliteitscontrole is hier standaard onderdeel van het werk. Zo help je elkaar.”

Henri: “Larcom denkt en werkt probleemoplossend. Dat is een belangrijk pluspunt, net als de betrouwbaarheid, de aandacht voor veiligheid en de ligging vlakbij onze eigen vestiging. Daarnaast is het voor Wavin belangrijk dat we op deze manier ons steentje bijdragen aan de maatschappij.”

Het machinepark van Larcom is voor een deel specifiek ingericht voor Wavin. Ben: “We hebben onlangs een slangenbuiswikkelmachine aangeschaft, waarmee we buizen op rol verwerken tot korte stukken, ingepakt en gelabeld.” Henri: “In het verleden werd zo’n machine dan geleverd door Wavin, nu investeren ze daar zelf in. Larcom is wat dat betreft veel zelfstandiger geworden.”

Ben: “Elk kwartaal hebben we structureel overleg over kwaliteit.” Henri: “Daar is onze afdeling inkoop ook bij aanwezig. Het was goed om die koppeling tussen de verschillende afdelingen te maken. Samen gaan we nu elk kwartaal in overleg met Larcom. Hoe gaat het, loop je tegen dingen aan? Sinds we die relatie tot stand hebben gebracht, wordt er onderling ook meer rechtstreeks gecommuniceerd. Ik heb daarin een coördinerende rol.”

Medewerker aan het werk bij Wavin

Streven naar ontwikkeling

Welke mensen werken via Larcom voor Wavin? Ben: “Dat is voor een deel de ‘oude’ doelgroep, die hier al werkte voor de Participatiewet werd geïntroduceerd. Mensen met een SW-indicatie, met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Die blijven hier aan het werk, waarbij we streven naar ontwikkeling. Medewerkers die doorgroeien plaatsen we extern via detachering, bij Wavin en andere bedrijven.”

Ben vervolgt: “Het bijzondere is: je ziet altijd groei. Als er iemand wegvalt, dan vraag ik iemand anders: zou jij dat werk eens willen proberen. Dan is de eerste reactie vaak: dat kan ik niet, dat zijn teveel handelingen. Begin er toch eens mee, zeg ik dan. Doe het eerst eens een uurtje. En dan zie je mensen toch meegroeien en uiteindelijk soms zelfs wel extern gedetacheerd worden. Ook vijftigplussers maken soms toch nog die stap.”

“Daarnaast hebben we ook nieuwe plaatsen voor beschut werk, er werken hier statushouders en we werken samen met scholen. Een docent van het Alfa college geeft hier les logistiek en transport. Studenten draaien dan een aantal uren mee in de productie en we bieden stageplekken. Heel divers dus. Ik noem Larcom wel eens het meest inclusieve bedrijf dat er is. Beschut werk, tweede spoor, statushouders, studenten. Een dwarsdoorsnede van alles wat er werkt in Nederland.”

“Onze klanten zijn commerciële bedrijven die gewoon willen renderen. Hoe aardig en sociaal ze ons ook vinden, als het niet rendeert komen ze niet naar ons toe.”

Is de invoering van de Participatiewet van invloed geweest op de samenwerking? Henri: “Ik heb samengewerkt met Larcom in de periode voor de Participatiewet en daarna. Ik heb het idee dat Larcom iets commerciëler is gaan denken en dat vind ik een pluspunt.”  

Ben: “Dat klopt, we werden door de regelgeving in een soort afwachtende houding gedwongen. Daar zijn we nu van af. Larcom is het enige SW-bedrijf in Nederland dat volledig zelfstandig is. Onze klanten zijn commerciële bedrijven die gewoon willen renderen. Hoe aardig en sociaal ze ons ook vinden, als het niet rendeert komen ze niet naar ons toe.”

Ben Snippe en Henri Klement wandelen door het magazijn van Wavin

Tegelijk is er de verantwoordelijkheid richting de doelgroep, vertelt Ben: “Werk moet passend zijn, dat is het belangrijkste. Als een proces te ingewikkeld is, maken we het simpeler door het in vijf of zes stappen op te delen. Job carving, zoals dat heet. Anderzijds heb je ook handelingen die te weinig uitdagend zijn, zoals dekseltjes op bakjes drukken. Dat laten we niet door medewerkers doen, daar hebben we een ‘cover pusher’ voor gemaakt zodat we dat kunnen automatiseren.”

Henri: “Ik blijf wel kritisch kijken naar welke werkzaamheden we uitbesteden. Is het iets voor ons of echt een klus voor Larcom? Het blijft een kostenafweging. Gelukkig zitten Ben en ik ook wat dat betreft op dezelfde lijn qua denken.”

Ben: “Het is echt een samenwerking in de volle breedte. Alles waar een bedrijf naar zoekt in een samenwerking, dat vind je terug in het partnerschap van Wavin en Larcom.”

divider